عکس دسته جمعی در پنجمین همایش رستوران محبوب مردم
مراسم افتتاحیه شرکت پروفارم با حضور مسئولین و همراهان عزیز