روند نزولی مصرف سرانه گوشت در ایران

امروزه بازار گوشت قرمز وضعیت نامنظمی را دنبال می کند و تنوع قیمت گوشت قرمز و گوشت سفید در یک زمان و در فروشگاه های متفاوت،گاهی دیده می شود.مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران پس از  تغییر و تحولات اقتصادی،هرساله روند کاهشی خود را دنبال کرده است.طبق گزارش های مرکز آمار ایران،امروزه مصرف سرانه گوشت در سال،4 کیلوگرم می باشد.مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران کاهش یافت.

طبق آمار سازمان خوار و بار و کشاوزی سازمان ملل متحد (فائو)،مصرف سرانه گوشت در سال 98 برای هر ایرانی،7 کیلوگرم گزارش شده است که امروز این آمار تا 4 کیلوگرم کاهش یافته است.

کشور ایران نسبت به اکثر کشور های خاورمیانه و حتی برخی کشور های آفریقایی،مصرف سرانه گوشت قرمز کمتری دارد.به نقل از فائو میزان مصرف گوشت گاو،گوشت گوسفند و بز و طیور در سال 1398 به شرح زیر است:

سرانه مصرف انواع گوشت در سال 98

امروزه سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ایران در کمترین مقدار ممکن به سر میبرد.گرانی گوشت قرمز باعث شده که مردم برای جایگزین کردن پروتئین مورد نیاز بدن خود به مصرف گوشت مرغ روی آورند.این اتقاق باعث شد مصرف گوشت قرمز به تدریج کم شده و مصرف گوشت مرغ در اولویت قرار گیرد به طوری که در سال 1401 مصرف سرانه مرغ به 32 کیلوگرم در سال رسید.

هرچند در آمار های مختلف،مصرف سرانه گوشت در ایران 4 کیلوگرم اعلام شده است اما آنچه صحیح است و باید بدانیم این است که این عدد ممکن است وارد محدوده 3 کیلوگرم شده باشد که خود می تواند زنگ خطری برای آغاز موج عظیم سوء تغذیه در کشور باشد.